Ogłoszenia dyrekcji

101. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia / dokładne terminy zostaną ustalone i podane do wiadomości zainteresowanym uczniom/.

2. Kursy teoretycznej nauki zawodu dla niektórych zawodów odbędą się już we wrześniu.

3. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016 r. o godz. 9.00 na placu szkolnym.