PODSUMOWANIE PRACY

Rada Pedagogiczna Branżowej Szkoły I stopnia dokonała podsumowania pracy za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/21. Jest to bardzo trudny rok dla wszystkich, szczególnie dla uczniów.

Rada Pedagogiczna dwa razy w roku przyznaje uczniom, którzy osiągają najwyższe, najlepsze wyniki w nauczaniu i zachowaniu nagrody i wyróżnienia – skierowania na kurs prawa jazdy, pieniężne stypendia, udział w wycieczkach szkolnych, nagrody rzeczowe czy dyplomy uznania Nagrody finansowane są przez organ prowadzący szkołę czyli Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy.

Za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/21 jednorazowe stypendium pieniężne przyznano 4 osobom / 2 uczennice z klasy III i po 1 osobie z klasy II i kl.I/. Pieniądze przekazano na konta uczniów, oraz 9 osób z najwyższą średnią w szkole otrzymało dyplomy gratulacyjne. Skierowanie na kurs prawa jazdy czeka na uczniów którzy spełnią określone wymagania.

GRATULUJEMY NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM.