Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie

DO 18 KWIETNIA BR. ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK. TZ: NAUKA SZKOLNA – ZDALNIE, NAUKA NA KURSACH – ZDALNIE. OGRANICZONA JEST RÓWNIEŻ PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU, W TYM ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

podstawa prawna rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r.