1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Kim byli „Żołnierze Wyklęci”? 

„Żołnierze Wyklęci” to żołnierze powojennego podziemia antykomunistycznego, którzy przeciwstawiali się narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Termin ten obejmuje niejednorodną grupę – od małych organizacji uczniowskich, przez podziemne drużyny harcerskie, lokalne grupy zbrojne, aż po ogólnopolskie organizacje polityczne i wojskowe. W propagandzie Polski Ludowej „Żołnierze Wyklęci” byli określani mianem „bandytów reakcyjnego podziemia” i „wrogów ludu”. 

Tradycje wielkopostne

Środa Popielcowa

Jędrzej Kitowicz w  „Opisie obyczajów w dawnej Polsce” : „…W ten dzień w kościołach dawano ludowi opielec, to jest przyklękającym przed wielkim ołtarzem lub przed innym pobocznym po odprawianej mszy świętej ksiądz posypywał głowy popiołem z palmy w Kwietna Niedzielę święconej (nie z trupich kości, jak rozumie prostactwo) upalonym, przypominając ludowi tym sposobem, że kiedyś w proch się obróci, zatem żeby się do marności światowych, a tym bardziej do rozpusty nie przywiązywał, ale owszem za zbytki i swawole mięsopustne miał się przy poście świętym do pokuty. Na ten popielec zjeżdżali się  i schodzili do kościołów wszyscy katolickiego wyznania, panowie nawet najwięksi nigdy go nie opuszczali. (…)”
za: http://muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/stara/node/181

Powiem prawdę świecie tobie (Pieśń o marnościach) Adam Strug

Przyjmujemy podania do klasy I na rok szkolny 2023/24

Dokumenty do pobrania:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
2. Deklaracja zgody.
Podanie o przyjęcie do szkoły oraz deklarację zgody należy składać w sekretariacie szkoły w budynku ZDZ, ul. Pałacowa 24 (I piętro, pokój11) w godz. 8.00-15.00

Pracodawcy – rok szkolny 2023/24 (prezentacja .pdf)

Powiększ prezentację do pełnego ekranu.

Patrz też:
1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
2. Pracodawcy.

Wywiadówka – 20.lutego 2023 r.

Wszyscy Rodzice powinni otrzymać w dniu dzisiejszym, tj. 13.02.2023 r. (za pośrednictwem syna / córki) pisemną informację o wywiadówce.

Podpisaną przez Rodziców informację proszę zwrócić (za pośrednictwem syna / córki) w dniu jutrzejszym, tj.14.02.2023 do wychowawcy klasy.

Dyrektor

Informacja dla uczniów klasy III

Informacja dotyczy uczniów, którzy będą zdawać egzamin czeladniczy organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych.

Młodociany pracownik będący uczniem III klasy branżowej szkoły I  stopnia odbywający praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika zobowiązany jest do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego za pośrednictwem Cechu do dnia 06.03.2023r.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są w Cechu.

Cech Rzemiosł Różnych w Siemiatyczach czynny jest: od godz. 12.00 do 14.00

tel. (85) 655 21 71