Przyjmujemy podania do klasy I na rok szkolny 2023/24

Dokumenty do pobrania:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
2. Deklaracja zgody.
Podanie o przyjęcie do szkoły oraz deklarację zgody należy składać w sekretariacie szkoły w budynku ZDZ, ul. Pałacowa 24 (I piętro, pokój11) w godz. 8.00-15.00

Pracodawcy – rok szkolny 2023/24 (prezentacja .pdf)

Powiększ prezentację do pełnego ekranu.

Patrz też:
1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
2. Pracodawcy.

Wywiadówka – 20.lutego 2023 r.

Wszyscy Rodzice powinni otrzymać w dniu dzisiejszym, tj. 13.02.2023 r. (za pośrednictwem syna / córki) pisemną informację o wywiadówce.

Podpisaną przez Rodziców informację proszę zwrócić (za pośrednictwem syna / córki) w dniu jutrzejszym, tj.14.02.2023 do wychowawcy klasy.

Dyrektor

Informacja dla uczniów klasy III

Informacja dotyczy uczniów, którzy będą zdawać egzamin czeladniczy organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych.

Młodociany pracownik będący uczniem III klasy branżowej szkoły I  stopnia odbywający praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika zobowiązany jest do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego za pośrednictwem Cechu do dnia 06.03.2023r.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są w Cechu.

Cech Rzemiosł Różnych w Siemiatyczach czynny jest: od godz. 12.00 do 14.00

tel. (85) 655 21 71

Powstanie Styczniowe – 1863 r.

Powstanie styczniowe w malarstwie polskim

Wszystkie ważne wydarzenia z historii Polski miały swoje odzwierciedlenie w sztuce, w tym w twórczości malarskiej. Powstanie Styczniowe, którego 160. rocznicę obchodzimy w tym roku, to jedno z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń w naszej historii nowożytnej. Podjęto tę walkę w skrajnie trudnych warunkach i była ona świadectwem wielkiej narodowej determinacji w dążeniu do odbudowania własnego, suwerennego państwa polskiego. I choć powstanie zakończyło się porażką, to płynące z niego doświadczenia Polacy wykorzystali w dalszych działaniach na rzecz niepodległości, uwieńczonych sukcesem w listopadzie 1918 roku „Dla nas, żołnierzy wolnej Polski – stwierdził w rozkazie z 21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski – powstańcy 1863 roku są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy.”

Prezentacja przedstawia dwadzieścia obrazów polskich malarzy nawiązujących do powstania styczniowego. Prezentację poszczególnych obrazów poprzedzają krótkie notatki biograficzne ich autorów. Niektóre dzieła zostały też opatrzone komentarzami. Obrazy zostały podzielone na trzy działy:

  1. Przed wybuchem – opisującym w pewien sposób manifestacje patriotyczne przed wybuchem powstania.
  2. Powstanie – wizje twórców dotyczące samego powstania.
  3. Po klęsce – los zesłańca – przedstawiające jeden z aspektów represji popowstaniowych.

Święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego. W Polsce, jak też w Litwie, ten dzień jest bardziej znany jako święto Trzech Króli.

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest określana jako jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Już od końca IV wieku zaczęto ten dzień obchodzić jako święto niezależne od Bożego Narodzenia. W Kościele katolickim przypomina objawienie się światu Boga w postaci narodzonego w Betlejem Jezusa Chrystusa.

Na pamiątkę wydarzeń sprzed ponad dwóch tysięcy lat, na ulicach polskich miast odbywa się Orszak Trzech Króli. Są to uliczne jasełka nawiązujące do zwyczaju bożonarodzeniowego kolędowania.

Po raz dziesiąty te uliczne jasełka organizowane są w Siemiatyczach.
Organizacją Orszaku Trzech Króli w Siemiatyczach zajmuje się Akcja Katolicka przy współpracy z parafiami, szkołami i innymi instytucjami. W tym roku Orszak znów pojawi się na ulicach miasta. O godz. 12.00 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli sprawowana będzie Msza Św., a następnie około godz. 13.00 Orszak Trzech Króli wyruszy ulicami Górną, Grodzieńską na Plac Jana Pawła II, gdzie znajduje się Stajenka z Nowonarodzonym Jezusem. Tam około godz. 14.00 Trzej Królowie złożą swoje dary.

za: Siemiatycze po raz 10. zapraszają na Orszak Trzech Króli

Zawieszenie zajęć lekcyjnych

W dniu dzisiejszym, tj. 20. grudnia 2022 roku, ze względu na warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, zawieszam zajęcia lekcyjne.

Podstawa prawna: art. 125a ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Wychowawcy klas zostali zobowiązani przeze mnie do poinformowania uczniów o zawieszeniu zajęć w szkole.
Zawieszenie zajęć obejmuje wyłącznie jeden dzień, tj. 20. grudnia 2022 r.

Uczniowie, którzy przybyli do szkoły, zostali objęci opieką.

Jedocześnie informuję, że dzień jutrzejszy, tj. 21. grudnia 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zimowa przerwa świąteczna będzie trwać do 01.stycznia 2023 r.

Powrót do szkoły – 02. stycznia 2023 r.

Dyrektor

Boże Narodzenie A.D. 2022

NIECH ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
SPĘDZONE W RODZINNYM GRONIE BĘDĄ PEŁNE POKOJU, RADOŚCI I CIEPŁA MIŁOŚCI, KTÓRĄ NIESIE JEZUS.

Niech Nowy 2022 Rok obfituje w radosne chwile, a doświadczenia, których życie nie szczędzi, oby były znoszone z nadzieją na lepsze jutro. Niech Boże Narodzenie będzie czasem oddziaływującym swym pozytywnym akcentem na cały Nowy Rok. 

Z najlepszymi życzeniami – Dyrektor

Boże Narodzenie, choć w tabeli świąt liturgicznych ustępuje miejsca świętemu Triduum Paschalnemu i najważniejszej uroczystości – Zmartwychwstaniu Pańskiemu, to jednak swoim klimatem oraz wydźwiękiem jest jednym z najważniejszych i najbardziej rodzinnych świąt.