Szkoły zamknięte do 11 kwietnia

Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca będzie zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Podstawa prawna Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 21r.