PAŹDZIERNIK W NASZEJ SZKOLE

  1.  1 października odbyło się spotkanie na temat profilaktyki, zakażenia i objawów WZW typu C. Po spotkaniu uczniowie i pracownicy szkoły mogli bezpłatnie wykonać testy przesiewowe wykrywające obecność przeciwciał WZW typu C .
  2. 2 października odbyło się spotkanie z żołnierzami z 14 batalionu Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
  3. 18 października dla grupy fryzjerów odbyły się warsztaty związane z koloryzacją włosów. Warsztaty prowadził  pan Dawid Malczak – instruktor i pasjonat kolorystyki marki GLYNT. Uczniowie mieli możliwość czynnego uczestnictwa w wykonywaniu najnowszych technik w trendach koloryzacji.
  4. 23 października młodzież uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Komendę Powiatową Policji w Siemiatyczach pod tytułem „Dopalacze kradną życie” Prowadzący spotkanie za pomocą wykładu, prezentacji multimedialnej oraz zajęć w grupach przestrzegali przed niebezpieczeństwem związanym z zażywaniem dopalaczy.Młodszy aspirant Krzysztof Jakubiak w szczegółowy sposób wyjaśnił konsekwencje prawne jakie grożą osobom posiadającym oraz namawiającym do zażywania dopalaczy.
  5. Przed dniem zmarłych uczniowie wraz z wychowawcami odwiedzili na cmentarzach siemiatyckich opuszczone i zaniedbane mogiły. Po oczyszczeniu pomników zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów.

FERDYDURKE

Wizyta młodych aktorów z białostockiego Teatru Forma oraz ” Ferdydurke ” w ich wykonaniu zrobiła na uczniach naszej szkoły nie lada wrażenie. Młodzież w skupieniu obejrzała fragmenty utworu Gombrowicza, niektórzy byli też osobiście angażowani przez aktorów do udziału w przedstawieniu, co z pewnością podobało się wszystkim.                   Konstrukcja spektaklu skupiła się na najważniejszych wątkach dzieła z udziałem masek o formie, gębie i masce.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY                                                                             –  Egzaminy poprawkowe : 29.08.2018r. godz. 9.00                                                                 –  Wykaz podręczników  jest wywieszony w gablocie  oraz na stronie szkoły w       zakładce DOKUMENTY – wykaz podręczników.                                                                                  –  harmonogram kursów  dla kl.II i III będzie podany we wrześniu. Uwaga !!! Niektóre kursy rozpoczynają się już w pierwszym tygodniu września.                                               – Uroczyste rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 3.09.2018 r. godz. 9.00

 

REKRUTACJA TRWA

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE OD   3 WRZEŚNIA 2018 R.  MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA – CZEKAMY NA WAS.               U NAS ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD , BĘDZIESZ MÓGŁ / MOGŁA KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA / UZYSKUJĄC KWALIFIKACJE NA POZIOMIE TECHNIKUM I ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI /.                                                                  U NAS MOŻESZ OTRZYMAĆ STYPENDIUM ZA DOBRE WYNIKI W NAUCE, BEZPŁATNY KURS NA PRAWO JAZDY  ORAZ WYJECHAĆ NA STAŻ ZAWODOWY.  /BYLIŚMY JUŻ W NIEMCZECH I GRECJI/           MOŻESZ BYĆ UCZESTNIKIEM WIELU CIEKAWYCH  IMPREZ I PROJEKTÓW.  PRZYJDŹ A SIĘ PRZEKONASZ, ŻE WARTO BYŁO!

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

22 czerwca to najbardziej oczekiwany dzień w kalendarzu roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia spotkali się aby odebrać świadectwa, dyplomy i nagrody, aby podsumować ze swoimi wychowawcami mijający rok. Na uroczystym apelu dyrektor podziękował wszystkim pracownikom, nauczycielom i uczniom za pracę, za wyniki, złożył również życzenia wspaniałych, ciepłych, pogodnych  a przede wszystkim bezpiecznych wakacji a absolwentom znalezienia pracy dającej satysfakcję. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody przyznane przez Radę Pedagogiczną : 2 osoby otrzymały skierowania na bezpłatny kurs prawa jazdy, 6 osób otrzymało jednorazowe stypendium za dobre wyniki w nauce. Wręczono również dyplomy za wysoką frekwencję w roku szkolnym oraz upominki /albumy/ za pracę na rzecz uczniów i szkoły. Wychowawcy klas wręczyli swoim wychowankom świadectwa promocyjne.

DZIEŃ DZIECKA

We środę , 6 czerwca odbył się nad zalewem piknik z okazji Dnia Dziecka. Mimo iż nasi uczniowie nie są już małymi dziećmi i w większości są pełnoletni, chętnie jedli kiełbaski z ogniska, grali w piłkę nożną oraz wybijanego. Dzień dziecka to takie święto które można obchodzić w każdym wieku – szczególnie jeżeli impreza zorganizowana jest  w czasie lekcji.

 

PODSUMOWANIE STAŻU W GRECJI

W dniach 22-23 maja 2018r. odbyły się w naszej szkole spotkania uczestników stażu z koordynatorem projektu Panem Romanem Szmytem, przedstawicielem firmy organizującej wyjazd Panem Tomaszem Bratkiem oraz uczniami  i pracownikami szkoły a także rodzicami. Na spotkaniach uczestnicy zostali zapoznani ze sprawozdaniami ze stażu. Uczestnicy wyjazdu podzielili się swoimi spostrzeżeniami z praktyk odbytych w zakładach , ze spotkań z młodzieżą z innych szkół biorących udział w programie oraz z uczestnictwa w bardzo bogatym programie kulturalno-rekreacyjnym i turystycznym. Na  apelu uczestnicy wyjazdu otrzymali Certyfikaty  uczestnictwa w stażu w Grecji w dniach 16 – 27. 04.2018 w ramach projektu „EUROPEJSKI WYMIAR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 2017-1-PL01-KA102-037997” Podsumowanie stażu w formie prezentacji w zakładce Staże w Grecji oraz na szkolnym facebooku.