Zasady pracy szkół od 26 kwietnia

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia br. będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze

Nauka szkolna i kursy przedmiotów zawodowych prowadzone będą nadal zdalnie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 21r.