KURSY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

UWAGA UCZNIOWIE !

0d 19 kwietnia rozpoczynają się kursy przedmiotów zawodowych dla następujących zawodów:

  1. cukiernik – I stopień
  2. kucharz – I stopień
  3. piekarz – I stopień
  4. stolarz – I i II stopień
  5. mechanik pojazdów samochodowych – I stopień i III stopień – te kursy organizowane i prowadzone sa przez Branżowa Szkołę I stopnia w Łomzy. Wszyscy uczniowie otrzymali Regulamin i instrukcję pracy z adresami nauczycieli i sposobem przekazywania materiałów.
  6. blacharz samochodowy – I stopień.

kursy trwać będą do 14 maja 2021. Proszę przekazać informację pracodawcom. Obecność ucznia na kursie jest obowiązkowa.

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie

DO 18 KWIETNIA BR. ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK. TZ: NAUKA SZKOLNA – ZDALNIE, NAUKA NA KURSACH – ZDALNIE. OGRANICZONA JEST RÓWNIEŻ PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU, W TYM ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

podstawa prawna rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r.

Szkoły zamknięte do 11 kwietnia

Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca będzie zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Podstawa prawna Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 21r.

PODSUMOWANIE PRACY

Rada Pedagogiczna Branżowej Szkoły I stopnia dokonała podsumowania pracy za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/21. Jest to bardzo trudny rok dla wszystkich, szczególnie dla uczniów.

Rada Pedagogiczna dwa razy w roku przyznaje uczniom, którzy osiągają najwyższe, najlepsze wyniki w nauczaniu i zachowaniu nagrody i wyróżnienia – skierowania na kurs prawa jazdy, pieniężne stypendia, udział w wycieczkach szkolnych, nagrody rzeczowe czy dyplomy uznania Nagrody finansowane są przez organ prowadzący szkołę czyli Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy.

Za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/21 jednorazowe stypendium pieniężne przyznano 4 osobom / 2 uczennice z klasy III i po 1 osobie z klasy II i kl.I/. Pieniądze przekazano na konta uczniów, oraz 9 osób z najwyższą średnią w szkole otrzymało dyplomy gratulacyjne. Skierowanie na kurs prawa jazdy czeka na uczniów którzy spełnią określone wymagania.

GRATULUJEMY NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM.

Komunikat dyrektora szkoly

  1. Do konca lutego szkola pracuje na dotychczasowych zasadach
  2. Zajecie praktyczne realizowane są stacjonarne
  3. W marcu planowane są Kursy dla uczniów wszystkich klas, kilku zawodów. O kursach , po ich potwierdzeniu, poinformuje uczniów wychowawca klasy.
  4. W szkole od 2 tygodni nie działają telefony. Awaria spowodowana jest zerwaniem w rejonie szkoły linii telefonicznych. Kontakt ze szkoła jest możliwy przez pocztę elektroniczną lub telefony prywatne. W szkole można załatwić wszystkie sprawy osobiście. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

Kontynuacja nauczania zdalnego

Informujemy, że od poniedzialku 1 lutego do 14 lutego 2021 r. kontynuujemy naukę zdalną w szkole i w ośrodkach kursowych.

Zajęcia praktyczne u pracodawców odbywać się będą stacjonarnie.

ORGANIZACJA NAUKI PO FERIACH

Od poniedziałku, 18 stycznia br. wznawiamy nauczanie zdalne dla wszystkich klas. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe i będzie prowadzone do odwołania na dotychczasowych zasadach. Uczniowie, młodociani pracownicy od poniedziałku wracają na zajęcia praktyczne u swoich pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiczną mogą zagrozić ich zdrowiu. Udział uczniów w zajęciach praktycznych jest obowiązkowy. . Dni tygodnia przeznaczone na naukę w szkole i zajęcia praktyczne nie ulegają zmianie. Nauczanie zdalne oraz praktyczna nauka zawodu prowadzone będą zgodnie z obowiazującym planem lekcji / plan lekcji zostanie podany wkrótce/

Uprzejmie informujemy, że osób do 16. roku życia, które udają się do szkół lub placówek lub do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki albo powracających do miejsca zamieszkania, nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 (§ 9 rozporządzenia).

FERIE ZIMOWE

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.