DZIEŃ DZIECKA

We środę , 6 czerwca odbył się nad zalewem piknik z okazji Dnia Dziecka. Mimo iż nasi uczniowie nie są już małymi dziećmi i w większości są pełnoletni, chętnie jedli kiełbaski z ogniska, grali w piłkę nożną oraz wybijanego. Dzień dziecka to takie święto które można obchodzić w każdym wieku – szczególnie jeżeli impreza zorganizowana jest  w czasie lekcji.

 

PODSUMOWANIE STAŻU W GRECJI

W dniach 22-23 maja 2018r. odbyły się w naszej szkole spotkania uczestników stażu z koordynatorem projektu Panem Romanem Szmytem, przedstawicielem firmy organizującej wyjazd Panem Tomaszem Bratkiem oraz uczniami  i pracownikami szkoły a także rodzicami. Na spotkaniach uczestnicy zostali zapoznani ze sprawozdaniami ze stażu. Uczestnicy wyjazdu podzielili się swoimi spostrzeżeniami z praktyk odbytych w zakładach , ze spotkań z młodzieżą z innych szkół biorących udział w programie oraz z uczestnictwa w bardzo bogatym programie kulturalno-rekreacyjnym i turystycznym. Na  apelu uczestnicy wyjazdu otrzymali Certyfikaty  uczestnictwa w stażu w Grecji w dniach 16 – 27. 04.2018 w ramach projektu „EUROPEJSKI WYMIAR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 2017-1-PL01-KA102-037997” Podsumowanie stażu w formie prezentacji w zakładce Staże w Grecji oraz na szkolnym facebooku.

WYJAZD NA STAŻ DO GRECJI

INFORMACJE DLA UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STAŻ DO GRECJI:

  1. Wyjazd uczniów z naszej szkoły na staż do Grecji – niedziela 15.04.2018r.          godz. 5.00 z parkingu przy szkole,
  2. Informacje dot. bagażu oraz podróży będą przekazywane uczestnikom projektu pocztą elektroniczną.
  3. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do poinformowania pracodawcy o wyjeździe.
  4. Na staż jadą uczniowie uczący się w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, piekarz i cukiernik –  razem 16 osób.

NOWOŚĆ – KLASA SPORTOWA PIŁKI NOŻNEJ

UWAGA SPORTOWCY !

OD WRZEŚNIA 2018 R. tworzymy dla uczniów grających w piłkę nożną klasę sportową

Zapraszamy dziewczęta i chłopców którzy pragną rozwijać zainteresowania sportowe, grających w piłkę nożną , oraz zdobyć dobry, wybrany przez siebie zawód,  do rozpoczęcia nauki w Branżowej Szkole I stopnia w Siemiatyczach ul. Pałacowa 10.

Uczniowie klasy sportowej: – w szkole realizować będą program nauczania przedmiotów ogólnokształcących i w wybranym przez siebie zawodzie,                                                                                            –  w klubie sportowym, pod okiem trenera piłki nożnej , będą rozwijać swoje predyspozycje i zdolności sportowe.

 

 

„GÓRA GROSZA”

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski naszej szkoły, jak każdego roku, zbierał monety, biorąc udział w osiemnastej edycji „Góra Grosza”. Akcja zorganizowana przez Towarzystwo Nasz Dom niesie pomoc dzieciom, które nie mogą wychowywać się we własnym domu.  Mamy nadzieję, że grosze, które przekazaliśmy pomogą w tej szlachetnej inicjatywie. Dziękujemy wszystkim uczniom i pracownikom za włączenie się w zbiórkę groszaków.

STAŻE ZAWODOWE W GRECJI

STAŻE ZAWODOWE W GRECJI

Znalezione obrazy dla zapytania grecja

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe podczas staży zagranicznych w ramach projektu: „Zagraniczna praktyka zawodowa – możliwością poszerzenia naszych perspektyw zawodowych realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W tym roku szkolnym uczestniczyć w projekcie będą uczniowie uczący się w takich zawodach jak: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, kucharz. Wyjazd planowany jest w terminie od 15 do 28 kwietnia 2018 r.

Praktyki będą odbywały się w Regionie Tessala w gminie Leptokaria. Młodzież zakwaterowana będzie w przepięknych, trzygwiazdkowych Hotelach: Golden Sun i Poseidon, w pokojach dwu lub trzy osobowych. W ramach projektu zapewniamy pełne wyżywienie serwowane bezpośrednio w hotelach oraz kieszonkowe dla uczniów. Dla zainteresowanych strony hoteli:

Praktyki kucharzy, piekarzy i cukierników będą odbywały się w kuchni hotelowej, praktyki fryzjerów oraz mechaników u lokalnych przedsiębiorców.

Oprócz pracy i nauki czeka tam na uczniów wiele atrakcji, wycieczek. Uczniowie objęci zostaną  programem kulturowym, który będzie obejmował wycieczkę do Salonik, wycieczkę do klasztorów w Meteorach, wycieczki po lokalnych zabytkach oraz wycieczkę na Olimp.

W ramach przygotowań do wyjazdu  w dn. 12-13.02.2018 r uczniowie uczestniczyli w zajęciach wprowadzających w kulturę Grecji, w zajęciach doskonalących znajomość języka angielskiego, a także w spotkaniach integracyjnych. Uczniowie spotkali się w Bursie Szkolnej w Zambrowie.

PROGRAM SPOTKANIA

12 LUTEGO – PONIEDZIAŁEK

10:00 – rozpoczęcie spotkania – informacja o projekcie

10:15 – omówienie „dobrych praktyk” w trakcie pobytu za granicą, relacje w grupie rówieśników, zagrożenia – p. Barbara Głębocka

10:45 – Język angielski zawodowy – p. Maria Krzyżanowska

13:00 – obiad

13: 30 – 16:30 – Grecja –  geografia, historia, kultura, język

16:45 – wyjście do kina

19:00 – kolacja

13 LUTEGO – WTOREK

8:00 – śniadanie

9:00 – dalszy ciąg zajęć z tematu Grecja, zajęcia językowe

12:00 – zapoznanie z dokumentami projektowymi do wypełnienia przez uczestników staży.

13:00 – obiad i wyjazd

DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ POZNAĆ PODSTAWY JĘZYKA GRECKIEGO PUBLIKUJEMY „ROZMÓWKI POLSKO – GRECKIE”, do pobrania TUTAJ

Zapraszamy do fotorelacji ze spotkania:

 

 

 

 

 

TŁUSTY CZWARTEK WE ŚRODĘ

Tradycyjnie w naszej szkole tłusty czwartek obchodzony jest we środę (wynika to z organizacji pracy szkoły). We środę 7.II.2018r. podczas apelu podsumowującego I półrocze Dyrektor szkoły ogłosił  konkurs jedzenia pączków na czas. Uczestnicy konkursu po 3-4 zjedzonych  sztukach mieli dosyć. W tym dniu wszyscy uczniowie, pracownicy oraz obecni na wywiadówce rodzice zostali poczęstowani tymi słodkimi wypiekami.

PODSUMOWANIE PRACY

We środę 7 lutego odbył się apel, na którym dyrektor szkoły przedstawił i omówił wyniki nauki, zachowania i frekwencji za I półrocze roku szkolnego 2017/2018.

Dyrektor przedstawił listę uczniów, którzy w nagrodę za najlepsze oceny otrzymali stypendium ( 6 osób ) lub zostali zakwalifikowani na kurs  prawa jazdy sponsorowany przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy  – czyli organ prowadzący szkołę ( 2 osoby).  Za najwyższą frekwencję wręczone zostały dyplomy.

Podczas apelu przekazane też zostały uczniom bieżące ogłoszenia: między innymi o stażu uczniów w Grecji i spotkaniu integracyjnym w Zambrowie, o możliwości pobrania przez uczniów jabłek oraz o pracach nad wprowadzeniem w szkole dziennika elektronicznego.

OGŁOSZENIA

  1. Zapraszamy rodziców naszych uczniów na spotkania z wychowawcami klas .              Wywiadówki odbędą się  w dniu 7. 02. 2018 r. o godz. 15.30
  2. Informujemy rodziców i uczniów, że od 8 lutego 2018r. będą mogli odebrać w szkole jabłka. Jabłka będą rozdawane naszym uczniom lub rodzicom i pracownikom szkoły bezpłatnie.
  3. Uczniowie którzy zostali zakwalifikowani na staż w Grecji ,  w dniach 12-13.02.2018 biorą udział w  obowiązkowym spotkaniu integracyjnym w Zambrowie. Podczas tego spotkania uczniowie będą mieli zajęcia z j. angielskiego, j.greckiego oraz będą poznawali kulturę kraju do którego wyjeżdżają w maju. Wyjazd uczniów w poniedziałek godz. 8.00 , przewidywany powrót we wtorek 13.02 ok. godz. 15.00